Met de 'participatieregeling schoolgaande kinderen' kunnen ouders met een minimuminkomen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 tot 18 jaar. Dit budget moet worden besteed in de webshop.

Hoogte tegemoetkoming
Voor kinderen die basisonderwijs volgen is de tegemoetkoming in 2014 € 275,-. Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een bijdrage van
€ 400,- per jaar. De regeling kan vanaf 15 februari 2014 worden aangevraagd.

Voor meer informatie: klik hier