De eerste MECBETH gedanst door Ruscha Kloosterman.